Raspored odvoza otpada po adresama

Odaberite adresu i broj

  • BIO BIO OTPAD
  • PAP PAPIR
  • PL PLASTIKA
  • MKO MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD
  • GKO GLOMAZNI KOMUNALNI OTPAD

Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Grada Zadra

Eu Fondovi
konkurentnost i kohezija
Europska unija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Grb Grada Zadra

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Grada Zadra.

Više informacija o EU fondovima na web stranici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr