NOVI POGLED NA ODRŽIVU BUDUĆNOST

OD LINEARNOG DO KRUŽNOG GOSPODARENJA OTPADOM:
NOVI POGLED NA ODRŽIVU BUDUĆNOST

Proizvodnja i potrošnja proizvoda postala je sve brži proces. Proizvođači su fokusirani na proizvodnju i potrošnju što jeftinijih proizvoda. Posljedica toga je brza uporaba i stvaranje otpada. „Uzmi - iskoristi - odbaci“. Ovakva vrsta gospodarstva (tzv. linearno gospodarstvo) funkcionirala je godinama, a njegove posljedice u pravilu su zanemarivane.

Ulaskom u 21. stoljeće i s pogledom na budućnost, postaje jasno da potrebe sve većeg broja stanovnika neće biti moguće zadovoljiti sa sve manje raspoloživih resursa, a svakako treba naglasiti i negativni učinak linearnog gospodarenja otpadom na okoliš i naše zdravlje.

Kako bismo osigurali opstanak na ovakav način, potrebno nam je 1,6 planeta za osiguranje resursa i zbrinjavanje otpada. Promjena je nužna, a svatko od nas nositelj je promjene i boljitka!

Otpad su tvari i predmeti koje planiramo odbaciti jer nam više ne trebaju, ali ako ih pravilno odložimo, one se mogu ponovno iskoristiti ili reciklirati.

Pravilnim razvrstavanjem stvaramo mogućnost ponovnog korištenja što izravno utječe na smanjenje nastanka otpada. Miješanjem i nerazvrstavanjem različitih vrsta otpada na za to predviđena mjesta, nastaje smeće koje nije moguće reciklirati, odnosno djelomično je moguće uz visoke troškove.

Pravilnim razvrstavanjem otpada možete smanjiti vaše račune za odvoz smeća! Odvojite plastiku, papir, metal, staklo u za to predviđene spremnike - potpuno besplatno!

Tako štitimo okoliš, ali i štedimo novac!

Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Grada Zadra

Eu Fondovi
konkurentnost i kohezija
Europska unija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Grb Grada Zadra

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Grada Zadra.

Više informacija o EU fondovima na web stranici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr