savjesno i odgovorno gospodarenje otpadom

O Projektu

Naziv projekta: Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Grada Zadra

Naziv korisnika: Grad Zadar

Ukupna vrijednost: 1.455.985,48 kn

EU sufinanciranje projekta: 1.193.442,53 kn

Razdoblje provedbe projekta: 03.05.2018. – 03.01.2020.

Program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Zaštita okoliša i održivost resursa;  „Zajedno do fondova EU“


Cilj projekta „Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Grada Zadra“ je potaknuti građane grada Zadra na savjesno i odgovorno gospodarenje otpadom. Projektne aktivnosti osmišljene su na način da kombinacijom izobraznih i promotivnih aktivnosti sinergijski nametnu poruke kampanje široj javnosti i svim ciljnim skupinama projekta. Glavna svrha strateškog pristupa izgradnji svijesti stanovnika grada Zadra je omogućiti kontinuiranu i sustavnu komunikaciju u području održivog gospodarenja otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, ponovnu uporabu predmeta i kućno kompostiranje.

Projekt provedba „Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Grada Zadra“ predstavlja aktivnosti koje će se provoditi kako bi se postigla željena razina promjena vezana za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Zadra, potpisan je 13. lipnja 2018. godine, a projekt se sufinancira iz Kohezijskog fonda (KF) s 81,9680242% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova.

Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Grada Zadra

Eu Fondovi
konkurentnost i kohezija
Europska unija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Grb Grada Zadra

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Grada Zadra.

Više informacija o EU fondovima na web stranici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr