Aktualno

Posljednje novosti

SUDJELOVANJE GRADA ZADRA NA HORECA SAJMU U SKLOPU ADVANCE PROJEKTA
30.10.2023

SUDJELOVANJE GRADA ZADRA NA HORECA SAJMU U SKLOPU ADVANCE PROJEKTA

  • Novosti
SUDJELOVANJE GRADA ZADRA NA HORECA SAJMU U SKLOPU ADVANCE PROJEKTA
Uklanjanje plovila i podrtina s pomorskog dobra na Ižu
01.08.2023

Uklanjanje plovila i podrtina s pomorskog dobra na Ižu

  • Novosti
Dana 27.7.2023.g. putem ovlaštene osobe koja posjeduje dozvolu za gospodarenje uklonjeno je pet plovila s kopnenog dijela i 1 podrtina s pomorskog dobra na Ižu. Plovila i podrtina su uklonjena i zbrinuta u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom te podzakonskim propisima koji reguliraju predmetno područje, te su za sav uklonjeni otpad Odsjeku za zaštitu okoliša grada Zadra dostavljeni prateći listovi za otpad
Zelena čistka za dan planete Zemlje 2023.g.
03.05.2023

Zelena čistka za dan planete Zemlje 2023.g.

  • Novosti
Obilježavanje dana planeta Zemlje 2023.g.
Projekt Advance
20.03.2023

Projekt Advance

  • Novosti
Provedba anketa o otpadu od hrane u kućanstvima te anketa o praksama upravljanja otpadom od hrane u gradovima i općinama i malim i srednjim poduzećima u HORECA (hoteli, restorani, catering) sektoru.
Učimo od najmlađih!
26.01.2023

Učimo od najmlađih!

  • Novosti
Suradnja Dječjeg vrtića Radost i gradske tvrtke Čistoća rezultirala je izradom inspirativnog kalendara za 2023. godinu.
Javna tribina o gospodarenju otpadom
12.12.2022

Javna tribina o gospodarenju otpadom

  • Novosti
U Velikoj vijećnici Grada Zadra održana javna tribina o gospodarenju otpadom

Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Grada Zadra

Eu Fondovi
konkurentnost i kohezija
Europska unija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Grb Grada Zadra

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Grada Zadra.

Više informacija o EU fondovima na web stranici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr